Bugi DENSO Iridium – Đầu kim 0.4mm – Đánh lửa lớn & Tiết kiệm xăng

Bugi DENSO Iridium IUF22

Dành cho xe Wave, Dream, Sirius, Jupiter, Taurus, Smash, Revo, X-bike, Axelo, Viva, Shogun, Magic, Angel.

Tui đã sử dụng cho xe X-Bike Suzuki từ năm 2013.

Bugi DENSO Iridium IUF22 - Mã số: IUF22 5383
Bugi DENSO Iridium IUF22 – Mã số: IUF22 5383