Tai Nghe SoundPeats TrueAir 2 – Đàm thoại rõ với 2 mic kép với Chip Qualcomm 3040 – Chính hãng BH 12T

Tai Nghe True Wireless Bluetooth Earbuds SoundPeats TrueAir 2 – Màu đen
Tai Nghe True Wireless Bluetooth Earbuds SoundPeats TrueAir 2 – Màu trắng
Tham khảo nguồn: Nam Anh Studio