Bàn ủi hơi nước cầm tay Xiaomi Zaijia GT-301W – Có Bảo Hành

Bàn ủi hơi nước cầm tay Xiaomi Zaijia GT-301W
Bàn ủi hơi nước cầm tay Xiaomi Zaijia GT-301W
Công suất 1200W
Công suất 1200W
Nguồn: đầu hàng công nghệ diễn đàn